Algirdo Saudargo veiklos apžvalga
Ketvirtadienis, 23 Sausis 2014 13:07
Kviečiame susipažinti su Algirdo Saudargo veiklos Europos Parlamente apžvalga.
 
Paulius Saudargas: Kovojant su didelėmis šildymo sąskaitomis – alternatyva
Antradienis, 26 Lapkritis 2013 11:44

Dabartinė Vyriausybė ir konkrečiai – premjeras Algirdas Butkevičius yra viešai pažadėjęs iki šildymo sezono pradžios suderėti geresnes dujų kainas su dujų monopolininku „Gazprom“. Tačiau Naujieji metai – ne už kalnų, o apie dujų kainų sumažėjimą gerų naujienų kol kas negirdėti. Vis dar už dujas mokame brangiausiai Europos Sąjungoje.  Kaip padėti gyventojams, mokantiems kosmines šildymo sąskaitas ir nesulaukiantiems valdžios žadamos masinės daugiabučių renovacijos? Kol negebame valstybiniu lygiu sumažinti dujų kainos, privalome uždėti apynasrį vietiniams šilumininkams. Kaip ir pažabojant bet kokią monopoliją, tai galima pasiekti dviem būdais: skaidrinant paslaugą ir sukuriant konkurencines sąlygas.

Skaityti daugiau...
 
V. Stundžio kalba, pasakyta 2013-11-21 Seimo posėdyje, svarstant 2014 m. Valstybės biudžetą
Antradienis, 26 Lapkritis 2013 11:26

Mie­lie­ji ko­le­gos, kiek ki­tu kam­pu į biu­dže­to skai­čiu­kus. Eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mas, kai jau iš es­mės grįž­ta­ma į ikik­ri­zi­nę būk­lę, jo at­si­ga­vi­mo tei­kia­ma nau­da biu­dže­tui vi­siš­kai ap­len­kia vie­ną iš pa­ma­ti­nių vals­ty­bės sek­to­rių – švie­ti­mą ir kul­tū­rą. Šių sri­čių fi­nan­sa­vi­mas lie­ka iš es­mės kri­zės nu­lem­tas ir ne­di­dė­ja. Per mi­li­jar­dą pa­pil­do­mai skirs­to­mų pa­ja­mų nu­ke­liau­ja vi­siš­kai į ki­tas sri­tis. Tai­gi vie­nas ki­tas skai­čius.

Skaityti daugiau...
 
Įregistruotos įstatymo pataisos, sudarančios sąlygas individualiai šilumos apskaitai ir atsijungimui nuo centralizuoto šildymo sistemos
Penktadienis, 15 Lapkritis 2013 08:58
Šiandien Seime įregistruotos Šilumos ūkio įstatymo pataisos, kuriomis siūloma užtikrinti deramą buitinių šilumos vartotojų teisių apsaugą atsijungiant nuo centralizuoto šildymo sistemos ir įsirengiant individualią suvartotos šilumos energijos apskaitą.
„Kasmet prasidėjus šildymo sezonui, gyventojams didžiausią galvos skausmą kelia šildymo sąskaitos. Todėl manau, kad gyventojams įstatyme turi būti užtikrinta teisė atsijungti nuo centralizuotos šildymo sistemos pasirenkant kitą, jiems ekonomiškai naudingesnę alternatyvą. Tokia galimybė didintų konkurencines sąlygas rinkoje ir priverstų šilumą teikiančias įmones mažinti įkainius. Nenormalu, kad Lietuvoje šildymo dujomis kainos yra tokios aukštos, kad šildytis elektra yra pigiau. Kita vertus, įtvirtinus individualią šilumos apskaitą butuose, sistema taptų ne tik skaidresnė, bet ir efektyvesnė bei pigesnė. Priėmus tokį įstatymą, nebeliktų prielaidų „šildyti orą“, o šilumos tiekėjams teikti išpūstas sąskaitas gyventojams“, – tvirtina vienas iš projekto iniciatorių Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Paulius Saudargas.
Skaityti daugiau...
 
Seimo narys P. Saudargas kreipėsi į UAB „Toksika“ valdybos pirmininką M. Busilą dėl pavojingų atliekų deginimo įrenginio
Ketvirtadienis, 14 Lapkritis 2013 14:24

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Paulius Saudargas kreipėsi į UAB „Toksika“ valdybos pirmininką Marių Busilą dėl pavojingų atliekų deginimo įrenginio. Parlamentaras prašo atsakyti, kodėl deginant atliekas buvo viršytos teršalų išmetimų per kaminą ribinės vertės, taip pat dėl kokių priežasčių pavojingos atliekos buvo deginamos didesniu nei 1100 kg/h našumu.

Skaityti daugiau...
 
R. J. Dagys. Nesutvarkius šeimos apibrėžimo kalbėti apie šeimos politiką Lietuvoje neįmanoma
Ketvirtadienis, 14 Lapkritis 2013 14:22
R. J. Dagys praneša, kad Seimo narių grupė parengė Lietuvos Konstitucijos 38 str. pataisą, kuri apibrėžia, kas yra šeima: tai „santuoka tarp vyro ir moters bei kraujo ryšiu tarp tėvų ir vaikų grįsta institucija“. Ši pataisa bus netrukus registruojama Seime, nes jau yra surinkta pakankamai šį projektą remiančių Seimo narių parašų – 108, ir tai dar ne pabaiga.
Skaityti daugiau...
 
TS-LKD pateikė Tautinėms mažumoms ir bendrijoms priklausančių asmenų teisių ir laisvių apsaugos įstatymo projektą
Ketvirtadienis, 14 Lapkritis 2013 12:18

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos atstovai įregistravo Tautinėms mažumoms ir bendrijoms priklausančių asmenų teisių ir laisvių apsaugos įstatymo projektą. „Matydami, kad valdantieji negeba rasti sutarimo dėl tautinių mažumų klausimų, pateikėme savo įstatymo projektą“, – sakė vienas iš įstatymo projekto iniciatorių TS-LKD frakcijos seniūno pavaduotojas Valentinas Stundys.

Skaityti daugiau...
 
2014 metų biudžeto sudarymo ypatumai: valdančiosios koalicijos dalybos po kilimu?
Pirmadienis, 11 Lapkritis 2013 10:26

Tai nėra retorinis klausimas, o veikiau akivaizdus socialdemokratinės koalicijos darbo principas. Jį patvirtina švietimo ir kultūros srities biudžeto projekto skaičiai ir jų kaita. Žinome iš patirties ir tai, kad visada siekiama kokių nors akivaizdžių pokyčių, susietų su valstybės lėšų investavimo augimu į infrastruktūrą, t.y. į pastatų atnaujinimą ir modernizavimą. O šitai visuomet aktualu ir Seimo nariams, ir daugumos globojamoms savivaldybėms, kuriose jos atstovai turi savo rankose valdžią. Taigi keli faktai iš mano paminėtų sričių valstybės investicijų programos projekto.

Skaityti daugiau...
 
Interviu su A.Saudargu apie atsinaujinančius energijos išteklius.
Trečiadienis, 06 Lapkritis 2013 12:50
A. Saudargas: atsinaujinanti energetika žengia į priekį Lietuvoje, tačiau šiandien ji dar yra brangi, tad, suprantama, reikalauja nemažų subsidijų ir investicijų. Visą interviu galite žiūrėti čia.
 
2013 m. spalio 19 d. LKD Konferencijoje išrinkti valdymo organai
Trečiadienis, 23 Spalis 2013 10:30

2013 m. spalio 19 d. posėdžiavusi LKD konferencija  pirmininku išrinko  Valentiną  Stundį, pirmininko pavaduotojais:  Algirdą Saudargą, Ireną Degutienę, Kazimierą Kuzminską, Petrą Luomaną, Česlovą V. Stankevičių, Rimantą J. Dagį.

Skaityti daugiau...
 
2009 Corpyryght © "Lietuvos krikščionys demokratai"
E-sprendimas: Dizaino Arkliukas